Becas Curso 2022-2023. Ministerio de Educación


 
 
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

O prazo para solicitar a bolsa do curso 2022 – 2023 adiantouse: é do 30 de marzo ao 12 de maio de 2022. Deberás solicitala dentro deste prazo, aínda que non saibas o que vas estudar, ou mesmo aínda que non saibas se vas estudar ou non.


El plazo para solicitar la beca del curso 2022 – 2023 se ha adelantado: es del 30 de marzo al 12 de mayo de 2022Deberás solicitarla dentro de este plazo, aunque no sepas lo que vas a estudiar, o incluso aunque no sepas si vas a estudiar o no.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *